Oferta sportowa dla Wszystkich

Program "Oferta sportowa dla Wszystkich" jest podstawą działania stowarzyszenia Lokalny Ośrodek Sportowy "LOS".

W ramach jego realizacji zakładamy utworzenie pod egidą "LOS" satelickich ośrodków szkolenia młodzieży w gminach miejskich i wiejskich wokół Nowego Dworu Mazowieckiego. Ośrodki te angażować będą dzieci i młodzież ze szkół, domów dziecka i sierocińców w zajęcia sportowe prowadzone przez doświadczonych trenerów zrzeszonych w "LOS", przy czynnym współudziale zawodników drużyn juniorskich i seniorskich.

Program zakłada także wsparcie dla dzieci obecnie trenujących w Nowym Dworze Mazowieckim, wychowanków Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w zakresie zakupu niezbędnego do efektywnego i bezpiecznego treningu sprzętu, materiałów dydaktycznych i odzieży sportowej.

Najzdolniejszym sportowcom chcemy ułatwić dotarcie na regularne treningi sportowe w Nowodworskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, aby mogli rozwijać swoje sportowe predyspozycje i umiejętności w dobrym kierunku.

W okresie wakacyjnym i zimowo-feryjnym "LOS" planuje samodzielną organizację i wsparcie organizacji ciekawych, zachęcających i intensywnych obozów stacjonarnych i wyjazdowych.

Docelowi beneficjencji programu

 • dzieci i młodzież z mniejszych miasteczek, wsi, domów dziecka i sierocińców wokół z powiatu nowodworskiego i nie tylko, o trudnionym dostępie do ośrodka sportowego,
 • dzieci i młodzież z Nowego Dworu Mazowieckiego i okolic z łatwiejszym dostępem do ośrodka sportowego,
 • dzieci i młodzież obecnie trenujące i rozwijające swoje talenty sportowe w Nowym Dworze Mazowieckim.

Długofalowe korzyści programu

 • wyrównanie szans dla dzieci i młodzieży w dostępie do atrakcyjnej oferty sportowej,
 • podnoszenie ogólnego poziomu rozwoju fizycznego wśród dzieci i młodzieży,
 • tworzenie fundamentów dobrego, szeroko zakrojonego szkolenia,
 • poszukiwanie nowych zawodniczek i zawodników do Zespołów różnych dyscyplin.

Realizowane przez program "Oferta sportowa dla Wszystkich" cele statutowe

 • stwarzanie właściwych warunków do uprawiania danej dyscypliny sportowej,
 • wspieranie talentów sportowych,
 • prowadzenie szkolenia sportowego i okołosportowego dla każdej grupy wiekowej,
 • promocja młodych sportowców.

Źródła finansowania

 • członkowie wspierający,
 • sponsoring,
 • granty,
 • subwencje władz samorządowych.