Władze stowarzyszenia

Zarząd stowarzyszenia Lokalny ośrodek sportowy "LOS"

W skład Zarządu wchodzą:

  • Dominik Stan - przewodniczący Zarządu,
  • Cezary Tulin - wiceprzewodniczący Zarządu,
  • Joanna Konar - sekretarz, członek Zarządu,
  • Krzysztof Staśkowiak - skarbnik, członek Zarządu,
  • Bartosz Kujawski - członek Zarządu.

Komisja Rewizyjna stowarzyszenia Lokalny ośrodek sportowy "LOS"

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

  • Małgorzata Grzelak - przewodnicząca Komisji Rewizyjnej,
  • Katarzyna Urbiak - wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej,
  • Olga Tyburc-Żelazek - sekretarz Komisji Rewizyjnej.